No valsts budžeta finansēti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Īss apraksts:
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālās izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības – upuris, lai viņš atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā, sniedz:
1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā vai iestādē sniedz konsultāciju veidā (ne vairāk par desmit 45 minūšu konsultācijām);
2. sociālās rehabilitācijas kursa veidā sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
No prettiesiskām darbībām cietuši bērni.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Bērna vecāks, aizbildnis, iestādes vadītājs, audžuģimene vai bāriņtiesa iesniedz sociālajā dienestā iesniegumu par nepieciešamību bērnam piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ogres novada sociālais dienests
Adrese: Upes prospekts 16, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65022922
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais dienests pieņem nepieciešamos dokumentus un triju darbdienu laikā dokumentu saņemšanas izsniedz iestādes vadītājam, bērna vecākam, audžuģimenei, aizbildnim vai bāriņtiesai nosūtījumu bērna sociālajai rehabilitācijai kādā no minētajām vietām:
• dzīvesvietā vai iestādē pie pakalpojumu sniedzēja, ar kuru pašvaldība
noslēgusi attiecīgu līgumu;
• Latvijas Bērnu fonda norādītajā sociālās rehabilitācijas institūcijā
līdz 30 dienu ilgam sociālās rehabilitācijas kursam;
• Latvijas Bērnu fonda norādītajā sociālās rehabilitācijas institūcijā
līdz 60 dienu ilgam kompleksam sociālās rehabilitācijas kursam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus