Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība Satversmes tiesas procesā
Izvēlētā organizācija: Juridiskās palīdzības administrācija
Īss apraksts:
Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības – juridisko konsultāciju, procesuālo dokumentu sagatavošanas un juridiskās palīdzības sniegšanas tiesas sēdē – nodrošināšana Satversmes tiesas procesā.
Juridisko palīdzību var saņemt, ja persona ir iesniegusi konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesā un Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par atteikšanos ierosināt lietu, kā vienīgo pamatu norādot juridiskā pamatojuma neesību vai tā acīmredzamu nepietiekamību prasījuma apmierināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums par juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā – aizpildīta juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapa, Satversmes tiesas lēmums un dokumenti, kas apliecina personas tiesības saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību.
Iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā divus mēnešus pirms konstitucionālās sūdzības iesniegšanai noteiktā termiņa beigām.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Pasts
Adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Juridiskās palīdzības administrācija, adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmums/Norīkojums par juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts
Pasts Pasts
Adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Juridiskās palīdzības administrācija, adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050