Lauku vēsture
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Dažādas valsts institūcijas, kontrolējot normatīvo aktu prasību izpildi, pieprasa lauksaimniekiem uzrādīt  dažādu veidu informāciju par apsaimniekotajiem laukiem.
Valsts augu aizsardzības dienesta lauku vēstures datu ievades vietne paredzēta, lai lauksaimnieks šo informāciju varētu sniegt elektroniski, tādējādi saīsinot kontrolējošo institūciju veikto pārbaužu ilgumu un ietaupot savu laiku.
Lauku vēstures datu ievades vietnē iespējams ievadīt pamatinformāciju (lauka numurs, platība, periods) par katru apsaimniekoto lauku, pievienojot uz konkrēto lauku attiecināmo dokumentu datnes (piemēram, laukā veikto darbību pierakstus – lauka vēsturi, mēslošanas plānu, izdrukas no traktortehnikas datora u. c. dokumentus).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas:
• audzē kultūraugus un to aizsardzībai izmanto 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus
un/vai
• īpaši jutīgajās teritorijās apsaimnieko lauksaimniecībā izmantojamo zemi
un/vai
• ir reģistrējusies Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā.
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - nekavējoties.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pakalpojuma pieprasīšana
E-pakalpojums
• Klients autentificējas Zemkopības ministrijas Koplietošanas portālā un iesniedz informāciju

Pakalpojums ir bezmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē