Ziņu iesniegšana par pārdotajiem mēslošanas līdzekļiem (sprāgstvielu prekursoriem)
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Mēslošanas līdzekļu ražotājs, mēslošanas līdzekļu maisījumu gatavotājs, mēslošanas līdzekļu iepakotājs, ievedējs vai tirgotājs katru gadu iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestam ziņas par apjomu, kādā iepriekšējā gadā pārdoti mēslošanas līdzekļi (sprāgstvielu prekursori): kālija nitrāts, nātrija nitrāts, kalcija nitrāts, kalcija amonija nitrāts, kā arī tādi mēslošanas līdzekļi, kuros amonija nitrāta slāpekļa saturs ir 16 % vai vairāk no mēslošanas līdzekļa masas.
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem un apkopo iesniegtās ziņas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas:
• ražo mēslošanas līdzekļus;
• gatavo mēslošanas līdzekļu maisījumus;
• iepako, ieved vai tirgo mēslošanas līdzekļus.
Termiņš:
Ziņas jāiesniedz līdz 31. janvārim par iepriekšējo gadu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts augu aizsardzības dienests Ziņu iesniegšana par mēslošanas līdzekļu (sprāgstvielu prekursoru) tirdzniecības vietām