Ziņu iesniegšana par pārdotajiem mēslošanas līdzekļiem (sprāgstvielu prekursoriem)
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Mēslošanas līdzekļu ražotājs, mēslošanas līdzekļu maisījumu gatavotājs, mēslošanas līdzekļu iepakotājs, ievedējs vai tirgotājs katru gadu iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestam ziņas par apjomu, kādā iepriekšējā gadā pārdoti mēslošanas līdzekļi (sprāgstvielu prekursori): kālija nitrāts, nātrija nitrāts, kalcija nitrāts, kalcija amonija nitrāts, kā arī tādi mēslošanas līdzekļi, kuros amonija nitrāta slāpekļa saturs ir 16 % vai vairāk no mēslošanas līdzekļa masas.
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem un apkopo iesniegtās ziņas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas:
• ražo mēslošanas līdzekļus;
• gatavo mēslošanas līdzekļu maisījumus;
• iepako, ieved vai tirgo mēslošanas līdzekļus.
Termiņš:
Ziņas jāiesniedz līdz 31. janvārim par iepriekšējo gadu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Ziņu iesniegšana
E-pakalpojums
• Klients autentificējas zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē un iesniedz ziņas
Informācija par e-pakalpojuma pieteikuma aizpildīšanu un iesniegšanu pieejama “E-pakalpojuma lietotāja ceļvedī” (skat. sadaļu “Dokumenti un veidlapas”).

E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi;
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu.

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus.

Iesniedzamie dokumenti:
• Ziņas par apjomu, kādā iepriekšējā gadā pārdoti mēslošanas līdzekļi (sprāgstvielu prekursori): kālija nitrāts, nātrija nitrāts, kalcija nitrāts, kalcija amonija nitrāts, kā arī tādi mēslošanas līdzekļi, kuros amonija nitrāta slāpekļa saturs ir 16 % vai vairāk no mēslošanas līdzekļa masas.

Pakalpojums ir bezmaksas.
Informatīvs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki