Civilstāvokļa reģistru ierakstu glabāšana, aktualizēšana, atjaunošana un anulēšana (Valkas novada dome)
Izvēlētā organizācija: Valkas novada dome
Īss apraksts:
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu labošana ir nepareizu ziņu vai kļūdas izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu papildināšana ir trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā apliecībā. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu atjaunošana notiek, ja civilstāvokļa akta reģistrs ir gājis bojā. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, par kuru civilstāvokļa akta reģistra ieraksts izdarīts, nepilngadīgas personas likumiskie pārstāvji, pilnvarotas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Valsts nodeva jāsamaksā pirms reģistra aktualizēšanai vai atjaunošanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli - klātiene, jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1. iesniegums;
2. personu apliecinošs dokuments;
3. reģistra izmaiņas pamatojošie dokumenti vai to notariāli apliecinātas kopijas;
4. dokumenti, kuros veicamas izmaiņas;
5. valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments;
6. saņemot dokumentu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Beverīnas iela 3, Valka, Valkas nov., LV-4701
Tālrunis: 64781556
Fakss: 64720090
Cita kontaktinformācija: 64781557, 28350388
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanas kanāli - klātiene, iesniegumā norādītajā dzimtsarakstu iestādē.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
1. Valsts nodeva par civilstāvokļa reģistru ierakstu papildināšanu, labošanu, atjaunošanu vai anulēšanu - 7 EUR (MK 24.09.2013. noteikumi Nr.906 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu). No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):
2. personu ar I vai II invaliditātes grupu;
3. personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
4. personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
5. bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
6. daudzbērnu ģimeni, ja tai uz vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Valsts nodeva jāsamaksā pirms reģistra aktualizēšanai vai atjaunošanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Beverīnas iela 3, Valka, Valkas nov., LV-4701
Tālrunis: 64781556
Fakss: 64720090
Cita kontaktinformācija: 64781557, 28350388
Darba laiki