Tautības ieraksta maiņa (Valkas novada dome)
Izvēlētā organizācija: Valkas novada dome
Īss apraksts:
Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām.
Persona, kura Latvijā uzturas ar derīgu uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu pret tautības ierakstu "latvietis" vai "lībietis (līvs)".
Iesniegumu tautības ieraksta maiņai pieņem dzimtsarakstu nodaļa un tālāk to pārsūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam lēmuma pieņemšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss. Persona, kura Latvijā uzturas ar derīgu uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu pret tautības ierakstu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Viens mēnesis no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli - klātiene, jāierodas dzimtsarakstu nodaļā.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1. iesniegums, norādot tautības ieraksta maiņas iemeslu;
2. personu apliecinošs dokuments;
3. tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību;
4. nepilngadīgas personas vecāku rakstveida piekrišana tautības ieraksta maiņai vai, ja nepilngadīga persona ir aizbildnībā, - aizbildņa rakstveida piekrišana un bāriņtiesas lēmums par tautības ieraksta maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm;
5. Ministru kabineta noteiktās lībiešu (līvu) organizācijas atzinums par personas etnisko izcelsmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu 'lībietis (līvs)' un ar dokumentiem etnisko izcelsmi nav iespējams pierādīt;
6. izglītības dokuments vai cits dokuments, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, bet gadījumos, ja persona ir 1.grupas invalīds, kam invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3.grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāka par 75 gadiem, - izglītības dokuments vai cits dokuments, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu 'latvietis';
7. valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Beverīnas iela 3, Valka, Valkas nov., LV-4701
Tālrunis: 64781556
Fakss: 64720090
Cita kontaktinformācija: 64781557, 28350388
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanas kanāli - korespondence, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments lēmumu, nosūta pa pastu.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi - saskaņā ar vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likuma 9.panta pirmo daļu valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu ir 71,14 EUR.
No valsts nodevas atbrīvojama persona, kura pašreizējo tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu "lībietis (līvs)".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Beverīnas iela 3, Valka, Valkas nov., LV-4701
Tālrunis: 64781556
Fakss: 64720090
Cita kontaktinformācija: 64781557, 28350388
Darba laiki