Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana (Valkas novada dome)
Izvēlētā organizācija: Valkas novada dome
Īss apraksts:
Par katru noslēgto laulību garīdznieks 14 dienu laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai, iesniedzot klātienē vai atsūtot pa pastu rakstisku paziņojumu. Dzimtsarakstu nodaļa ziņas par noslēgto laulību ieraksta laulību reģistrā.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Garīdznieks, kuram ir ev.-luterāņu, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu vai Mozus ticīgo (judaistu) konfesijas vadības atļauja laulāt.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
1. Klātiene - baznīcas, kurā noslēgta laulība, pārstāvis ierodas klātienē dzimtsrakstu nodaļā;
2. Korespondence - baznīca, kurā noslēgta laulība, dzimtsarakstu nodaļai atsūta paziņojumu par noslēgto laulību pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Beverīnas iela 3, Valka, Valkas nov., LV-4701
Tālrunis: 64781556
Fakss: 64720090
Cita kontaktinformācija: 64781557, 28350388
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
1. Klātiene - dzimtsarakstu nodaļa ziņas par baznīcā noslēgto laulību ieraksta laulību reģistrā;
2. Korespondence - dzimtsarakstu nodaļa ziņas par baznīcā noslēgto laulību ieraksta laulību reģistrā.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti - garīdznieka paziņojums dzimtsarakstu nodaļai par baznīcā noslēgto laulību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Beverīnas iela 3, Valka, Valkas nov., LV-4701
Tālrunis: 64781556
Fakss: 64720090
Cita kontaktinformācija: 64781557, 28350388
Darba laiki