Miršanas reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Valkas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valkas novada dome (mainīt)
Nosaukums pašvaldībā: Miršanas fakta reģistrācija (Valkas novada dome)
Īss apraksts:
Par pašvaldības administratīvajās robežās konstatētu personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo kādā no pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļām. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija: Valkas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Atteikumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Par konstatēto miršanas faktu jāpaziņo ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.
Brīdinājums
Naudas sods saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 203. pantu līdz 35 EUR.
Normatīvie akti
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 01.01.2013)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
(Ministru kabinets; noteikumi; 761; 18.09.2013)
Uzziņas par pakalpojumu
Valkas novada dome
Kontaktinformācija: Semināra ielā 9, Valka, Valkas novads, LV-4701
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 26.04.2021