Dzimšanas, laulības un miršanas apliecinošo dokumentu aktualizēšana, papildināšana, anulēšana vai atjaunošana
Izvēlētā teritorija: Valkas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valkas novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Dzimšanas, laulības un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana
Īss apraksts:
Dzimtsarakstu nodaļa aktualizē – labo, papildina vai anulē un atjauno dzimšanas, laulības un miršanas ierakstus un ja nepieciešams, izsniedz atkārtoti civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu labošana ir nepareizu ziņu vai kļūdas izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu papildināšana ir trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā apliecībā.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu.
Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrēšana.Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošs dokuments atkārtoti tiek izsniegts mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas un pēc valsts nodevas samaksas.
Izvēlētā teritorija: Valkas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
1. klātiene – jebkurā dzimtsarakstu nodaļā,
2. korespondence – jebkurā dzimtsarakstu nodaļā,
3. portāli - www.e-pakalpojumi.lv ; www.latvija.lv, e-pakalpojums:  www.e-pakalpojumi.lv.

    Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1. iesniegums;
2. personu apliecinošs dokuments;
3. pilnvarotai personai - pilnvara;
4. valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments;
5. saņemot apliecību, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Beverīnas iela 3, Valka, Valkas nov., LV-4701
Tālrunis: 64781556
Fakss: 64720090
Cita kontaktinformācija: 64781557, 28350388
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanas kanāli - klātiene, jebkurā iesniegumā norādītajā dzimtsarakstu nodaļā.

24.09.2013. MK noteikumi Nr 906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu" - 7,00 EUR
No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):
1. personu ar I vai II invaliditātes grupu;
2. personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
3. personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
4. bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
5. daudzbērnu ģimeni, ja tai uz vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Saskaņā ar Valkas novada domes 27.11.2014.lēmumu, protokols Nr.16, 2.§, maksas pakalpojums par apliecības dublikāta sagatavošanu EUR 3.00.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Beverīnas iela 3, Valka, Valkas nov., LV-4701
Tālrunis: 64781556
Fakss: 64720090
Cita kontaktinformācija: 64781557, 28350388
Darba laiki