Dzimšanas reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Valkas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valkas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Dzimšanas fakta un paternitātes reģistrēšana (Valkas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.
Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna vecāki. Bērna vecāku pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija: Valkas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanas veidi: klātiene, reģistrēt bērna dzimšanas faktu jebkurā dzimtsarakstu nodaļā ierodas viens vai abi bērna vecāki.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1. Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par dzimšanu (oriģināls);
2. Vecāku pases;
3. Vecāku laulības apliecība (oriģināls).

Paternitātes atzīšanai:
1. Paternitātes atzīšanas iesniegums (abu vecāku aizpildīta veidlapa);
2. Bērna mātes vīra vai bijušā vīra, bērna mātes un bērna bioloģiskā tēva kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums;
3. Spēkā esoša tiesas sprieduma apliecināts noraksts;
4. Vecāku personu apliecinošs dokuments;
5. Ja dzimšanas fakts ir jau reģistrēts - bērna dzimšanas apliecība.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Valkas novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Beverīnas iela 3, Valka, Valkas nov., LV-4701
Tālrunis: 64781556
Fakss: 64720090
Cita kontaktinformācija: 64781557, 28350388
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanas veidi: klātiene (Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Beverīnas iela 3, Valka, Valkas nov., LV-4701
Tālrunis: 64781556
Fakss: 64720090
Cita kontaktinformācija: 64781557, 28350388
Darba laiki