Atzinums par iezīmēto (marķēto) naftas produktu atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Ar testēšanas rezultātiem pamatots atzinums par iesniegtā parauga atbilstību (vai neatbilstību) normatīvajiem aktiem. Muitas laboratorijā iesniegtajam marķētās (iezīmētās) degvielas paraugam tiek noteikts marķiera – ķīmiskās vielas N-etil-N-2-(1-izobutoksietoksi)etilazo-benzol-4-amīna (Solvent Yellow 124) un sarkanās krāsvielas N-etil-1-(4-fenilazofenilazo)naftil-2-amīns (Solvent Red 19) / vai zilās krāsvielas 1,4-bis(butilamino)-9,10-antrahinons (Solvent Blue 35) saturs, kā arī naftas produkta parauga blīvums 15ºC temperatūrā.
Lai saņemtu pakalpojumu, Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk-VID) iesniedz preces paraugu un pieprasījumu (klātienē vai elektroniski MP.lietvediba@vid.gov.lv) atzinuma saņemšanai un apmaksā VID izrakstīto rēķinu.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Akcīzes preču noliktavas turētājs, kuram ir piešķirtas tiesības veikt naftas produktu marķēšanu – atbilstoši MK 2007.gada 31.jūlija noteikumu Nr.525 „Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa” 21.panta nosacījumiem.
Termiņš:
Standartlaiks – 1 darba diena.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 2 darba dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Komersants elektroniski (nosūtot uz MP.lietvediba@vid.gov.lv) vai klātienē (Talejas ielā 1, Rīgā) iesniedz pieprasījumu atzinuma saņemšanai vai iesniegumu par “Avansa maksājums par “X” atzinumiem”, kur X – plānotais pieprasījumu skaits. VID izraksta priekšapmaksas rēķinu un elektroniski nosūta rēķinu komersantam apmaksai. Pēc rēķina apmaksas komersants iesniedz paraugus testēšanai, klāt pievienojot šādus dokumentus:
• Pieprasījums atzinuma saņemšanai;
• Naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) akts;
• Akts par paraugu ņemšanu (akcīzes preču noliktavas turētāja izstrādāta forma).
Lai iesniegtu paraugus testēšanai Muitas laboratorijā, nepieciešams vērsties VID  Informācijas centrā Talejas ielā 1, Rīgā, vai telefoniski sazināties ar Muitas laboratoriju. Pakalpojuma sniegšanas laika atskaite tiek uzsākta tikai pēc avansa rēķina apmaksas.

Maksa par vienu atzinumu ir 38,44 eiro (ar PVN).
Samaksu par maksas pakalpojumu var veikt ar bankas pārskaitījumu.

Banka - Valsts kase
Valsts kases konta numurs - LV26TREL2130056037000
Reģistrācijas numurs - 90000069281
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VID Muitas pārvaldes Muitas laboratorija
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Kontakttālruņi: 67120963; 67121132
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atzinums, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tiek nosūtīts komersantam EDS.
Papildus tiek izrakstīts rēķins par faktiski sniegto pakalpojumu, ko nosūta uz komersanta norādīto e-pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma