Braukšanas atvieglojumi sabiedriskajā transportā (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personām, kuras dzīvesvietu deklarējušas Ogres novada administratīvajā teritorijā,  ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus  sabiedriskajā transportā.

Saņēmēji:

1. Braukšanas maksas atvieglojumus ir tiesīgas saņemt Ogres pilsētas teritorijā dzīvojošie izglītojamie, kuri klātienē mācās vispārējās izglītības iestādēs, kuras atrodas Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, braukšanai mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja braukšanai izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, un ja attālums no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei ir lielāks par 1 (vienu) kilometru - braukšanas maksas atvieglojumu 100% apmērā no braukšanas izdevumiem 14 (četrpadsmit) braucieniem nedēļā;
2. ārpus Ogres pilsētas teritorijas dzīvojošie izglītojamie, kuri klātienē mācās visārējās vidējās izglītības iestādēs (10. – 12.klase), ja braukšanai izmanto sabedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos – braukšanas maksas atvieglojumu 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 14 (četrpadsmit) braucieniem nedēļā;
3. pensionāri - braukšanas maksas atvieglojumu 0,20 euro apmērā braucieniem reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos Ogres pilsētas un Ogresgala pagastu teritorijā;
4. personas pēc 75 gadu vecuma sasniegšanas - braukšanas maksas atvieglojumu 0,40 euro apmērā braucieniem reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos Ogres pilsētas un Ogresgala pagastu teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ogres novadā
(Ogres novada pašvaldība; noteikumi; 21; 17.01.2018)
Uzziņas par pakalpojumu
Ogres novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 26.09.2019