Pabalsts zīdaiņu pārtikas iegādei (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu zīdaiņu pārtikas iegādei piešķir trūcīgai ģimenei (personai) par bērnu vecumā līdz 6 (sešiem) mēnešiem. Pabalsta apmērs ir līdz 40 euro mēnesī par vienu bērnu, nepārsniedzot faktiskos izdevumus zīdaiņu pārtikas iegādei attiecīgajam bērnam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ogres novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsta pieprasītājs Sociālā dienesta Ogres sociālajā centrā, Suntažu sociālajā centrā, Madlienas sociālajā centrā vai Taurupes sociālajā centrā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai iesniedz iesniegumu, iesniegumam pievieno ģimenes ārsta izziņu par nepieciešamību lietot zīdaiņu pārtiku.
Iesniedzot sociālajā centrā iesniegumu, pabalsta pieprasītājs un visi pilngadīgie ģimenes locekļi dod atļauju par visiem ģimenes locekļiem iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (SOPA).
Pieprasot pabalstu, iesniegumam pievieno ģimenes ārsta izziņas par nepieciešamību lietot zīdaiņu pārtiku kopiju, uzrādot oriģinālu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Madlienas sociālais centrs
Ogres sociālais centrs
Suntažu sociālais centrs
Taurupes sociālais centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu izmaksā, pamatojoties uz pabalsta saņēmēja iesniegtiem zīdaiņu pārtikas iegādes izdevumus apliecinošiem dokumentiem. To izmaksā pabalsta pieprasītājam skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus