Pabalsts zīdaiņu pārtikas iegādei (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu zīdaiņu pārtikas iegādei piešķir trūcīgai ģimenei (personai) par bērnu vecumā līdz 6 (sešiem) mēnešiem. Pabalsta apmērs ir līdz 40 euro mēnesī par vienu bērnu, nepārsniedzot faktiskos izdevumus zīdaiņu pārtikas iegādei attiecīgajam bērnam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ogres novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Sociālā centra lēmumu par pabalsta piešķiršanu, atteikumu piešķirt pabalstu vai pabalsta izmaksas izbeigšanu persona var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam, bet Sociālā dienesta vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Ogres novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 26.09.2019