Pabalsts veselības aprūpei
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu veselības aprūpei piešķir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) recepšu medikamentu iegādes, veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas un/vai medicīnas preču, kas atbilstoši ārsta nozīmējumam nepieciešamas smagu saslimšanu ārstēšanai, iegādes izdevumu daļējai segšanai.
Pabalsts tiek piešķirts 100 euro kalendārā gada laikā trūcīgai ģimenei (personai), 70 euro kalendārā gada laikā maznodrošinātai atsevišķi dzīvojošai personai, 100 euro kalendārā gada laikā maznodrošinātai ģimenei.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ogres novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsta pieprasītājs Sociālā dienesta Ogres sociālajā centrā, Suntažu sociālajā centrā, Madlienas sociālajā centrā vai Taurupes sociālajā centrā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai iesniedz iesniegumu.
Iesniedzot sociālajā centrā iesniegumu, pabalsta pieprasītājs un visi pilngadīgie ģimenes locekļi dod atļauju par visiem ģimenes locekļiem iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (SOPA).
Pieprasot pabalstu, iesniegumam pievieno dokumenta, kas apliecina, ka medikamenta lietošanas un/vai veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas nepieciešamību pabalsta pieprasītājam noteicis ārsts, kopiju; ārsta izsniegta dokumenta par medicīnas preces, kas nepieciešama smagas saslimšanas ārstēšanai, lietošanas nepieciešamību; recepšu medikamenta iegādes, veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas un/vai medicīnas preces, kas atbilstoši ārsta nozīmējumam nepieciešama smagas saslimšanas ārstēšanai, iegādes izdevumus apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.
Pabalstu pieprasa ne biežāk kā trīs reizes kalendārajā gadā par izdevumiem, kas radušies ne ilgāk kā pirms četriem mēnešiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Madlienas sociālais centrs
Ogres sociālais centrs
Suntažu sociālais centrs
Taurupes sociālais centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu izmaksā  ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu vai pārskaitījuma veidā tieši veselības aprūpes pakalpojuma sniedzējam, atsevišķos gadījumos pabalstu izmaksā skaidrā naudā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Madlienas sociālais centrs
Ogres sociālais centrs
Suntažu sociālais centrs
Taurupes sociālais centrs