Atļauja vienreizējai naftas produktu atlikumu pārvietošanai vai realizācijai
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Iesniegums, lai saņemtu atļauju vienreizējai naftas produktu atlikumu pārvietošanai vai realizācijai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Iezīmēto (marķēto) naftas produktu lietotājs (juridiskā un fiziskā persona), kas izmanto naftas produktus, kuriem piemēro samazināto nodokļa likmi vai atbrīvojumu no nodokļa, ja izziņa ir zaudējusi spēku vai ir anulēta.
Termiņš:
Standartlaiks – 5 darba dienas.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 10 darba dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk-VID) atļauju izsniedz, pamatojoties uz iesniegumu, kurā norādīta šāda informācija:
1. lietotāja nosaukums (fiziskām personām – vārds, uzvārds);
2. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (fiziskām personām – personas kods);
3. izziņas veids un numurs;
4. naftas produktu veids un Kombinētās nomenklatūras kods;
5. naftas produktu daudzums;
6. naftas produktu uzglabāšanas vietas adrese;
7. informācija par naftas produktu saņēmēju (nosaukums (fiziskām personām – vārds, uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (fiziskām personām – personas kods), izziņas veids, numurs un derīguma termiņš);
8. iesnieguma iesniegšanas datums;
9. atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums. Iesniegumam pievieno naftas produktu iegādi apliecinoša dokumenta kopiju, kuru apliecinājis lietotājs,  un dokumentus, kas pamato plānotās darbības ar naftas produktiem (piemēram, līgums par naftas produktu realizāciju).

Iesniegumu un dokumentus var iesniegt:
Elektroniski:
- ​​izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (https://eds.vid.gov.lv/login/  – Dokumenti – No veidlapas -   Akcīzes preču atļauju un izziņu iesniegumi - Iesniegums atļaujas naftas produktu atlikumu pārvietošanai vai realizācijai saņemšanai vai anulēšanai);
- parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi APAD.lietvediba@vid.gov.lv.
Klātienē VID Klientu apkalpošanas centrā ((skatīt www.vid.gov.lv sadaļā "Kontakti");
Nosūtot pa pastu uz adresi Talejas 1, Rīga, LV-1978.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Par atļaujas izsniegšanu valsts nodeva netiek iekasēta.

Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasījumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978