Atļauja vienreizējai darbībai ar akcīzes precēm
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Iesniegums, lai saņemtu atļauju vienreizējai darbībai ar akcīzes precēm.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komersants, kam anulēta licence vai tā zaudējusi spēku, vai tajā norādītās darbības vietas, attiecīgā akcīzes preču veida vai darbības veida ieraksts ir anulēts.
Termiņš:
Standartlaiks – 2 nedēļas.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 1mēnesis.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk-VID) atļauju izsniedz, pamatojoties uz iesniegumu, kurā norādīta šāda informācija:
1. komersanta nosaukums;
2. speciālās atļaujas (licences) veids;
3. speciālās atļaujas (licences) anulēšanas, akcīzes preču veida vai darbības veida anulēšanas datums;
4. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;
5. akcīzes preču veids;
6. informācija par akcīzes preču sortimentu un daudzumu;
7. uzglabāšanas vietas adrese;
8. plānotās darbības ar akcīzes precēm;
9. preču saņēmējs un saņemšanas vietas adrese, ja akcīzes preces ir plānots pārvietot no speciālajā atļaujā (licencē) norādītās uzglabāšanas vietas;
9.1 vēlamais atļaujas vai lēmuma saņemšanas veids – papīra formā vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti;
10. iesnieguma iesniegšanas datums;
11. atbildīgā amatpersona (paraksts, tā atšifrējums un zīmogs).
Iesniegumam pievieno dokumentus, kas pamato darbības ar akcīzes precēm (piemēram, līgums par preču realizāciju vai iznīcināšanu), kā arī dokuments, kas apliecina akcīzes nodokļa nodrošinājumu vai akcīzes nodokļa samaksu par pārvietojamām, realizējamām vai glabāšanā nododamām akcīzes precēm.
Gadījumos, kad atļaujas (vienreizējai darbībai) saņēmējs nav attiecīgā uzņēmuma amatpersona, tai papildus ir nepieciešama pilnvara par tiesībām veikt minētās darbības.

Iesniegumu un dokumentus var iesniegt:
Elektroniski:
- ​​izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (https://eds.vid.gov.lv/login/  – Dokumenti – No veidlapas -   Akcīzes preču atļauju un izziņu  iesniegumi –  Iesniegums atļaujas vienreizējām darbībām ar akcīzes precēm saņemšanai vai anulēšanai);
- parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi APAD.lietvediba@vid.gov.lv.
Klātienē jebkurā VID Klientu apkalpošanas centrā ((skatīt www.vid.gov.lv sadaļā "Kontakti");
Nosūtot pa pastu uz adresi Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasījumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978