Patstāvīgās mazās alus darītavas statusa sertifikāts
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Iesniegums, lai saņemtu sertifikātu par patstāvīgās mazās alus darītavas statusa piešķiršanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komersants, kuram ir izsniegta licence apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai un licencē ir deklarēts darbības veids – alus ražošana.
Termiņš:
Standartlaiks – 2 nedēļas.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 1mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Patstāvīgās mazās alus darītavas statusa saņemšanai komersanti, kas ražo alu un kam ir viena vai vairākas akcīzes preču noliktavas, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk-VID) iesniegumu.
Iesniegumu var iesniegt:
- elektroniski:
1) VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (https://eds.vid.gov.lv/login/  – Dokumenti – No veidlapas –  Akcīzes preču licenču un sertifikātu iesniegumi -  Iesniegums patstāvīgās mazās alus darītavas statusa saņemšanai vai anulēšanai);
2) sūtot e-pastā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: APAD.lietvediba@vid.gov.lv;
- klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā (skatīt www.vid.gov.lv sadaļā "Kontakti");
- nosūtot pa pastu VID Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pastāvīgās mazās alus darītavas statusa sertifikāts tiek izsniegts bez maksas.

VID izskata iesniegumu un piešķir patstāvīgās mazās alus darītavas statusu, izsniedzot sertifikātu vai pieņem pamatotu lēmumu par atteikumu piešķirt patstāvīgās mazās alus darītavas statusu.

Pastāvīgās mazās alus darītavas statusa sertifikāts komersantam tiek nosūtīts elektroniski – VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Alus darītava, kas saņēmusi patstāvīgās mazās alus darītavas sertifikātu, saražotajam alum (par 100 litriem) akcīzes nodokli aprēķina saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli” 12.panta otro daļu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma