Kadastra kartes WFS serviss
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Web Feature Service (WFS) ir standarta protokols, kas kalpo ģeotelpisko vektordatu kopu lejupielādes nodrošināšanai internetā.

Izmantojot WFS servisu, ikviens interesents var izgūt Kadastra kartes datus par kadastra grupām, zemes vienībām, kļūdainām zemes vienībām, zemes vienības daļām, ēkām, inženierbūvēm, ceļa servitūtiem, teritorijām ar uzsāktu mērniecību un robežpunktiem.

WFS serviss nodrošina iespēju izgūt Kadastra karti vektordatu formātā ar iespēju saglabāt datus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Dati pieejami, noslēdzot līgumu ar Valsts zemes dienestu.
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Datu saņemšanai jānoslēdz līgums ar Valsts zemes dienestu.

Lai noslēgtu līgumu par WFS servisa izmantošanu, uz e-pasta adresi klienti@vzd.gov.lv jānosūta pieteikums, kurā norādāma šāda informācija:
1. dati par līguma slēdzēju:
    – juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, bankas rekvizīti un ziņas par personu, kura parakstīs līgumu (amats, vārds un uzvārds, dokumenta, kas apliecina personas tiesības parakstīt līgumu, rekvizīti);
    – fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese vai faktiskā adrese, bankas rekvizīti, tālruņa numurs;
2. e-pasta adrese, uz kuru nosūtīt rēķinu;
3. skaidrojums par datu izmantošanas mērķi un veidu, tajā skaitā norādot, vai datus vēlaties izmantot pakalpojuma sniegšanai vai savas darbības nodrošināšanai;
4. interneta protokola (IP) adrese, no kuras pieslēgsieties WFS servisam;
5. juridiskai personai – ziņas par personu, ar kuru kontaktēties līguma sagatavošanas procesā (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

Izmantojot pieteikumā norādīto informāciju, sagatavosim līguma projektu un informēsim par līguma parakstīšanas iespējām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Korporatīvo klientu un datu izsniegšanas daļa
Adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Klātienes klientu apkalpošanu veicam tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Zvani un piesakies klientu apkalpošanas centra apmeklējumam – tel. 67038800.
Pasts Rīga
Adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Citi elektroniski kanāli E-adrese
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Apmaksa par WFS servisa izmantošanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Valsts zemes dienests sadarbības līgumā dod atļauju datu izmantošanai, vienlaikus nosakot, ar kādiem noteikumiem ģeotelpisko datu izmantotājam datus ir ļauts izmantot.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli Tīmekļa pakalpe