Licence naftas produktu vairumtirdzniecībai
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Licence naftas produktu vairumtirdzniecībai, kas dod nodokļu maksātājam tiesības realizēt degvielu mazumtirgotājiem vai tās lietotājam, izņemot fiziskajām personām, kuras nav komersanti vai kuras nav registrējušās nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Speciālo atļauju (licenci) naftas produktu vairumtirdzniecībai var saņemt komercreģistrā reģistrēts komersants.
Termiņš:
Standartlaiks – 2 nedēļas.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 1mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) naftas produktu vairumtirdzniecībai, Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk-VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (https://eds.vid.gov.lv/login/– Dokumenti – No veidlapas –  Akcīzes preču licenču un sertifikātu iesniegumi –  Licence naftas produktu vairumtirdzniecībai), jāaizpilda iesniegums un tam pievieno dokumentus, kas noteikti Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.662 25.punktā.
Komercdarbība ar akcīzes precēm atļauta tikai darbības vietā, kurā reģistrēta nodokļu maksātāja juridiskā adrese vai struktūrvienība.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Par licences izsniegšanu tiek iekasēta valsts nodeva.
Valsts nodevu samaksā pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.
Saskaņā ar Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.662 63.punktu valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) naftas produktu vairumtirdzniecībai izsniegšanu ir 284 euro par katru tirdzniecības vietu.
Pārreģistrējot speciālo atļauju (licenci), ja netiek pieteikta jauna darbības vieta, jāmaksā valsts nodeva 14 euro apmērā.
Valsts nodeva par licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju jāmaksā Valsts kases, reģ.Nr.90000050138
norēķinu kontā Nr.LV32TREL1060000921400  (Valsts kase, BIC kods TRELLV22).
Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un licences veids vai sērija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Speciālā atļauja (licence)  komersantam tiek nosūtīta elektroniski – VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

VID tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Publiskojamo datu bāze” ir pieejama informācija par izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma