Licence alus mazumtirdzniecībai
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Licence alus mazumtirdzniecībai, kas dod nodokļu maksātājam tiesības realizēt alu gala patēriņam veikalos, restorānos, kafejnīcās u.c. tirdzniecības vietās Latvijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Speciālo atļauju (licenci) alus mazumtirdzniecībai var saņemt komercreģistrā reģistrēts komersants.
Termiņš:
Standartlaiks – 2 nedēļas.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 1mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegumu un dokumentus speciālās atļaujas (licences) saņemšanai vai pārreģistrācijai iesniedz elektroniski, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta (turpmāk- VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (https://eds.vid.gov.lv/login/– Dokumenti – No veidlapas –  Akcīzes preču licenču un sertifikātu iesniegumi –  Licence alus mazumtirdzniecībai).
Iesnieguma veidlapu un tam pievienojamos dokumentus nosaka Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumi Nr.662 (24.punkts).
Komercdarbība ar akcīzes precēm atļauta tikai darbības vietā, kurā reģistrēta nodokļu maksātāja juridiskā adrese vai struktūrvienība.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Par licences izsniegšanu tiek iekasēta valsts nodeva.
Valsts nodevu samaksā pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.
Saskaņā ar Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.662 63.punktu valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) alus mazumtirdzniecībai izsniegšanu ir 42 euro par katru tirdzniecības vietu.
Pārreģistrējot speciālo atļauju (licenci), ja netiek pieteikta jauna darbības vieta, jāmaksā valsts nodeva 14 euro apmērā.

Valsts nodeva par licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju jāmaksā
Valsts kases, reģ.Nr.90000050138
norēķinu kontā Nr. LV32TREL1060000921400 (Valsts kase, BIC kods TRELLV22).
Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un licences veids vai sērija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Speciālā atļauja (licence)  komersantam tiek nosūtīta elektroniski – VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Publiskojamo datu bāze” ir pieejama informācija par izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma