Veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta saņemšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Veterinārārstu biedrība
Īss apraksts:
Sertifikācijai pakļautas augstāko veterinārmedicīnisko izglītību ieguvušas personas, kas vēlas sniegt veterinārmedicīniskās aprūpes pakalpojumus Latvijas teritorijā. Sertifikāts tiek izsniegts uz pieciem gadiem, tam var sekot sertifikāta termiņa pagarināšana.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Sertifikācijai pakļautas augstāko veterinārmedicīnisko izglītību ieguvušas personas, kas vēlas sniegt veterinārmedicīniskās aprūpes pakalpojumus Latvijas teritorijā. Sertifikāts tiek izsniegts uz pieciem gadiem, tam var sekot sertifikāta termiņa pagarināšana.
Termiņš:
Biedrība 5 darbdienu laikā pēc sertifikācijas komisijas lēmuma pieņemšanas pretendentam izsniedz sertifikātu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sertifikāta pieprasījuma iesniedzējam jāiesniedz sekojoši dokumenti: Iesniegums sertifikāta saņemšanai;augstākās veterinārmedicīniskās izglītības diploma kopija;Ja pretendents ir beidzis kādas citas valsts veterinārmedicīnas izglītības iestādi, ir nepieciešama diploma  satura izvērtēšana. Lūdzu kontaktēties ar LVB administrāciju, lai precizētu. Personu apliecinoša dokumenta (pase) kopija. Dokumentus var iesūtīt elektroniski e-pastā: lvb@lvb.lv
Maksa par sertifikāta saņemšanu noteikta saskaņā ar MK noteikumu Nr. 580 cenrādi.
http://m.likumi.lv/doc.php?id=259051

Maksājuma rekvizīti:
Latvijas Veterinārārstu biedrība
Reģistrācijas nr. 40008002739
Adrese: Zemgales prospekts 9, Jelgava, LV-3001
A/S SEB banka
BIC / SWIFT kods: UNLALV2X
Konts EUR: LV42 UNLA 0002 0064 6910 5
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Veterinārārstu biedrība
Adrese: Zemgales prospekts 9, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 67288747
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 28361203
Darba laiki
E-pasts lvb@lvb.lv
Pasts Latvijas Veterinārārstu biedrība
Adrese: Zemgales prospekts 9, Jelgava, LV-3001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Veterinārārstu biedrība
Adrese: Zemgales prospekts 9, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 67288747
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 28361203
Darba laiki
E-pasts lvb@lvb.lv
Pasts Latvijas Veterinārārstu biedrība
Adrese: Zemgales prospekts 9, Jelgava, LV-3001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: