Adoptētāja statusa iegūšana
Izvēlētā teritorija: Olaines novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Olaines novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Adopcija (Olaines novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina adoptētāja statusa pārvaldību (piešķiršanu un anulēšanu) un palīdzību bērna adopcijas procesā.
Klients iegūst adoptētāja statusu un saņem palīdzību nepieciešamo darbību veikšanai bērna adopcijas procesā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojums pieejams Olaines novadā deklarētajām personām. Pakalpojuma saņēmējam (adoptētājam) ir speciāli definēti kritēriji (Civillikums 163., 164.pants).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
132
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne īsāku par 6 mēnešiem, jo bāriņtiesai vismaz 6 mēnešus jāveic adoptētāja ģimenes izpēte).
Izvēlētā teritorija: Olaines novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums bāriņtiesai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1