Bērna uzņemšana pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes rindā
Izvēlētā teritorija: Olaines novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Olaines novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Bērna uzņemšana pašvaldības PII rindā (Olaines novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Iespēja vecākiem reģistrēt savus pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās.
Iespēja iegūt vispārpieejamu informāciju par situāciju rindā uz pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, kā arī informāciju par saviem personas datiem pirmsskolas rindu administrēšanas modulī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā.
Izvēlētā teritorija: Olaines novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Bērnu pieteikt pirmsskolas izglītības iestādē var atbilstoši Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra Saistošajiem noteikumiem Nr.SN1/2018:
1) personīgi Olaines novada pašvaldībā pie pirmsskolas izglītības speciālista, iesniedzot pieteikumu,
2) elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu „Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” portālā www.epakalpojumi.lv.
Ja uz bērnu attiecināms kāds no 2018. gada 17. janvāra Olaines novada domes saistošajos noteikumos Nr. SN1/2018 noteiktajiem ārpuskārtas uzņemšanas gadījumiem, kas minēti 15.1.1. – 15.1.5. vecākam ir jānorāda pazīme uz prioritāti bērna elektroniskajā pieteikumā. Pašvaldība pārbauda informāciju par pazīmi un pievieno ārpuskārtas priekšrocību bērna pieteikumā. Par pievienotajām vai atceltajām priekšrocībām informē vecākus Olaines novada vienotajā pirmsskolu reģistrā norādītajā saziņas kanālā.
Vecākam nav jāveic atzīme par 15.1.6. apakšpunktā noteikto prioritāti, to pievieno sistēma automātiski, ja izpildās šī punkta nosacījumi.
Pazīmes uz prioritāti ir informatīvas.
Pieteicējs var norādīt ne vairāk kā divas vēlamās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (gadu un mēnesi), no kura nepieciešama vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā „Pirmsskolu pieteikumu reģistrs”
Klātiene Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības speciālists
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67146057; 23663218
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Bērns tiek uzņemts pašvaldības PII rindā uzreiz pēc elektroniskā pakalpojuma izpildes vai iesnieguma reģistrēšanas pašvaldībā.
Par uzņemšanu pirmskolas izglītības iestādē tiek paziņots atbilstoši iesniegumā norādītajam informācijas saņemšanas veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus