Informācija par ieturēto ienākuma nodokli no pensijas vai pabalsta
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Izziņa satur informāciju par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras personai veiktajiem maksājumiem (pensiju, pabalstu, pārmaksātās obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas) un no tiem ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) sadalījumā pa mēnešiem.

Izmantojot e-pakalpojumu, portālā www.latvija.lv informāciju var iegūt:
• par ieturēto IIN no pensijas,
• par ieturēto IIN no slimības pabalsta,
• par ieturēto IIN no atmaksātajām pārmaksātajām valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksām.
Portālā www.latvija.lv datus atjauno reizi nedēļā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Izziņu klātienē izsniedz vai nosūta pa pastu vai pa e-pastu 30 dienu laikā, ja izziņas sagatavošanai ir nepieciešama papildu apstrāde. Izmantojot e-pakalpojumu, informāciju var saņemt operatīvi e-pakalpojuma izpildes laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
Iesniegumu var iesniegt:
• portālā www.latvija.lv;
• klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
• elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
• pa pastu.
Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Daudzeses pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Jaunjelgavas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Neretas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...