Pabalsta saņemšana garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai (Naukšēnu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Ja Jums ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt un saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai, ja garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads

Paziņojums

Atbilstoši vienošanās nosacījumiem, bet ne retāk kā ik pēc trim mēnešiem sociālā dienesta sociālā darba speciālists sadarbībā ar personu un viņas pilngadīgajiem ģimenes locekļiem novērtē ģimenes (personas) sociālās situācijas izmaiņas un pieņem lēmumu par turpmākajiem pasākumiem.

Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalstu saņemšanai iesniedz:
- iesniegumu;
- iztikas līdzekļu deklarāciju:
izziņa par ienākumiem pēdējo trīs mēnešu laikā (algots darbs, stipendijas, kompensācijas, ienākumi no īpašuma pārdošanas, saimnieciskās darbības, gadījuma darbiem), konta izdruka
- citus attiecīgā pabalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus, kas pierāda tiesības saņemt pabalstus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests - Ķoņi
Sociālais dienests - Naukšēni
2. solis / Pakalpojumu saņemšana
Atbilstoši normatīvajiem aktiem tiks veikts aprēķins, pieņemts lēmums un veikta pabalsta izmaksa, kā norādīts iesniegumā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests - Ķoņi
Sociālais dienests - Naukšēni