Pabalsts transporta pakalpojumu segšanai (Jaunpiebalgas novada dome)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Finansiāla palīdzība trūcīgām personām nokļūšanai uz
attālākām medicīnas iestādēm. Pabalsta apmērs ne vairāk kā
90.00 euro kalendārajā gadā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm (personām), kurām
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piešķirts trūcīgās ģimenes
(personas) statuss, kura ir deklarējusi pamata dzīvesvietu
Jaunpiebalgas novada administratīvajā teritorijā un faktiski dzīvo
deklarētā adresē.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Likums "Par sociālo drošību"
(Saeima; likumi; 0; 05.10.1995)
Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā
(Jaunpiebalgas novada dome; saistošie noteikumi; 23; 14.09.2009)
Uzziņas par pakalpojumu
JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Kontaktinformācija: Gaujas ielā 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, LV-4125
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 29.04.2019