Pabalsts ārstēšanās izdevumu segšanai (Jaunpiebalgas novada dome)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Finansiāla palīdzība trūcīgām personām veikt primāro
veselības aprūpi, kuri Jaunpiebalgas novada administratīvajā
teritorijā deklarējuši pamata dzīvesvietu. Pabalsta apmērs ir
25% no izdevumiem, bet ne vairāk kā 90 euro gadā pēc
attaisnojošu dokumentu iesniegšanas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm (personām), kurām
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piešķirts trūcīgās ģimenes
(personas) statuss, kura ir deklarējusi pamata dzīvesvietu
Jaunpiebalgas novada administratīvajā teritorijā un faktiski
dzīvo deklarētā adresē.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Likums "Par sociālo drošību"
(Saeima; likumi; 0; 05.10.1995)
Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā
(Jaunpiebalgas novada dome; saistošie noteikumi; 23; 14.09.2009)
Uzziņas par pakalpojumu
JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Kontaktinformācija: Gaujas ielā 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, LV-4125
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 29.04.2019