Adoptētāja statusa iegūšana
Izvēlētā teritorija: Brocēnu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Brocēnu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Adopcija (Brocēnu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina adoptētāja statusa pārvaldību (piešķiršanu un anulēšanu) un palīdzību bērna adopcijas procesā.
Klients iegūst adoptētāja statusu un saņem palīdzību nepieciešamo darbību veikšanai bērna adopcijas procesā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Ne mazāk kā 6 mēnešu laikā.
Izvēlētā teritorija: Brocēnu novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Bāriņtiesas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Bērnu tiesību aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 22.07.1998)
Bāriņtiesu likums
(Saeima; likumi; 01.01.2007)
Adopcijas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 667; 08.11.2018)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 0; 01.09.1992)
Uzziņas par pakalpojumu
Brocēnu novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 24.11.2020