Dzīvokļa pabalsts (Beverīnas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības sniegtā sociālā palīdzība apkures izdevumu apmaksai Dzīvokļa pabalsts ir vienreizējs – piešķir mājsaimniecībai vienu reizi apkures sezonā, ja tā faktiski dzīvo mājoklī, kurā ir deklarējusi savu pastāvīgo dzīvesvietu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai (mājsaimniecībai), kura atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma un visu pamatojuma dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu  piešķirt dzīvokļa pabalstu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Dzīvokļa pabalsta saņemšanai persona Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti);
Pabalstu ir tiesības saņemt ģimenei/personai, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu, vientuļajiem, nestrādājošiem pensionāriem, personām ar 1.un 2.grupas invaliditāti, kura pamatdzīvesvietu deklarējusi Beverīnas novadā, ja mājoklis nav izīrēts citai personai, kā arī ģimenēm, kurās ir bērns invalīds.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada Sociālais dienests
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis: 64233421
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Uzrādīt dokumentu, kas apliecina personas piederību kādai no noteiktajām (pakalpojuma saņemšanas solī norādītajām) kategorijām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada Sociālais dienests
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis: 64233421
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki