Maznodrošinātas ģimenes (persona) statusa piešķiršana (Beverīnas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Jums ir iespēja iesniegt pieteikumu maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu. Maznodrošinātā statuss dod tiesības saņemt pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus, t.sk. dzīvokļa pabalstu, kā arī valsts un pašvaldības noteiktos sociālos pakalpojumus un  atvieglojumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes noteikto ienākumu līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par trūcīgā ienākumu līmeni (128,06 euro).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc personas iesnieguma un visas pamatojuma informācijas saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums Beverīnas novada Sociālajam dienestam
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Iesniegums Beverīnas novada Sociālajam dienestam
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2