Maznodrošinātas ģimenes (persona) statusa piešķiršana (Beverīnas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Jums ir iespēja iesniegt pieteikumu maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu. Maznodrošinātā statuss dod tiesības saņemt pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus, t.sk. dzīvokļa pabalstu, kā arī valsts un pašvaldības noteiktos sociālos pakalpojumus un  atvieglojumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes noteikto ienākumu līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par trūcīgā ienākumu līmeni (128,06 euro).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc personas iesnieguma un visas pamatojuma informācijas saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Pašvaldības sociālā dienesta lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību vai neatbilstību maznodrošinātas (ģimenes) personas statusam var apstrīdēt pašvaldības domē. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu ģimene (persona) var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Katrai pašvaldībai ir tiesības noteikt atšķirīgu ienākumu līmeni, kas ir vienāds vai lielāks par 128,06 euro.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Beverīnas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: „Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru  pag., Beverīnas nov., LV-4224; pasvaldiba@beverina.lv; 64281737
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 25.09.2019