Bērna ievietošana ārpusģimenes aprūpē pēc vecāku lūguma
Izvēlētā teritorija: Beverīnas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Bērna ievietošana ārpusģimenes aprūpē pēc vecāku lūguma (Beverīnas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Pēc vecāku lūguma bērna ievietošana aizbildņa ģimenē, audžuģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja viņi slimības dēļ nevar bērnu aprūpēt.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā.
Izvēlētā teritorija: Beverīnas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ārpusģimenes aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ir iespējams saņemt, ja:
1) bērna vecāki miruši;
2) vecākiem pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības;
3) vecāki sava veselības stāvokļa dēļ lūguši bērnam nodrošināt ārpusģimenes aprūpi;
4) ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.

Ārpusģimenes aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā izbeidz, ja:
1) bērna vecākiem ir atjaunotas aizgādības tiesības;
2) bērnam ir nodibināta aizbildnība;
3) bērns tiek nodots audžuģimenei;
4) likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums par bērna adopcijas apstiprināšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada bāriņtiesa
Adrese: Nākotnes iela 2, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov., LV-4731
Tālrunis: 20218072
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pirms lēmuma pieņemšanas par bērna ārpusģimenes aprūpi, bāriņtiesa sagatavo rakstisku pārskatu par darbībām, kas veiktas, lai bērnam nodrošinātu piemērotu aprūpi pie aizbildņa vai audžuģimenē.

Bāriņtiesa vismaz reizi gadā pārbauda ārpusģimenes aprūpes iestādē ievietota bērna aprūpi.

No vecākiem, kuriem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības, var piedzīt samaksu par sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Iestādes vadītājs (ievietotā bērna aizbildnis) katru gadu līdz 1.februārim, kā arī, aizbildnībai beidzoties, iesniedz bāriņtiesā norēķinu par mantas pārvaldību.
Apmaksas veids - bezmaksas!
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada bāriņtiesa
Adrese: Nākotnes iela 2, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov., LV-4731
Tālrunis: 20218072
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma apstrāde
Bāriņtiesa pēc savas iniciatīvas pieprasa un apkopo lietā nepieciešamos dokumentus (kuros ir informācija par bērna vecākiem, ziņas par tuvāko radinieku viedokli par iespējām uzņemties bērna audzināšanu, ziņas par iespēju bērnu ievietot audžuģimenē vai pie aizbildņa, bērna viedoklis par iespējamo ārpusģimenes aprūpes veidu, vecāku iesniegums par bērna ievietošanu institūcijā vecāku veselības stāvokļa dēļ).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada bāriņtiesa
Adrese: Nākotnes iela 2, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov., LV-4731
Tālrunis: 20218072
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki