Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana
Izvēlētā teritorija: Beverīnas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Bērna aizgādības tiesības (Beverīnas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana vecākam. Bērna pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošana vecākam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā.
Izvēlētā teritorija: Beverīnas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Administratīvo lietu par aizgādības tiesību pārtraukšanai vai atjaunošanu vecākam bāriņtiesa ierosina:
1) uz viena vecāka iesnieguma pamata;
2) iestādes iniciatīvas pamata;
3) uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.

Lietu par prasības sniegšanu tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem bāriņtiesa ierosina:
1) uz bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata;
2) iestādes iniciatīvas pamata;
3) uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada bāriņtiesa
Adrese: Nākotnes iela 2, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov., LV-4731
Tālrunis: 20218072
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izvērtējot visus lietā esošos dokumentus, uzklausot lietas dalībniekus, bāriņtiesas darbinieki pieņem attiecīgu lēmumu.
Bāriņtiesas lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu stājas spēkā un izpildāms nekavējoties.
Lēmumu var saņemt klātienē vai pa pastu kā ierobežotas pieejamības informāciju.
Apmaksas veids - bezmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada bāriņtiesa
Adrese: Nākotnes iela 2, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov., LV-4731
Tālrunis: 20218072
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki