Bērna personisko interešu aizstāvība
Izvēlētā teritorija: Beverīnas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Bērna personisko interešu aizstāvība (Beverīnas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
• Atļaujas saņemšana stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.
• Pilngadības piešķiršana pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.
• Valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem izmaksa personai, kura faktiski audzina bērnu.
• Valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem izmaksa pašam bērnam, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu.
• Citi normatīvajos aktos noteiktie bērna personisko interešu aizsardzības pasākumi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā.
Izvēlētā teritorija: Beverīnas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:
1) iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu;
2) iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada bāriņtiesa
Adrese: Nākotnes iela 2, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov., LV-4731
Tālrunis: 20218072
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņēmējs ir fiziska persona. Bāriņtiesa pieņem mutiskus, rakstiskus vai elektroniski parakstītus iesniegumus un, ja ir iespējams, tad dokumentus vai to kopijas, kas apliecina iesniegumā minētos faktus.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti - personu apliecinošs dokuments, iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu. Iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas.
Pakalpojumu ir iespējams saņemt šajā adresē: Nākotnes iela 2, Trikātas pagasts, Beverīnas novads.
Maksājumi: Skatīt maksājumus