Bērna nodošana citas personas aprūpē
Izvēlētā teritorija: Beverīnas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Bērna nodošana citas personas aprūpē (Beverīnas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Vecāks var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā vai ārvalstī uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem. Aizbildnis un audžuģimene var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā vai ārvalstī uz laiku no viena mēneša līdz trim mēnešiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā.
Izvēlētā teritorija: Beverīnas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Beverīnas novada Bāriņtiesā uzrādot personu apliecinošu dokumentu nepieciešams iesniegt:  

1. Iesniegumu ar lūgumu nodot aprūpē bērnu (iesniegumā jānorāda personas motivācija).

Bāriņtiesa nosaka, kādi dokumenti iesniedzami papildus, kā piemēram:

1. Dokumentu, kas apliecina nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
2. Ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas pašreizējo veselības stāvokli, kā arī psihiatra atzinumu   par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām;
3. Informāciju par ienākumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Beverīnas novada Trikātas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Nākotnes iela 3, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov., LV-4731
Tālrunis: 66954810
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Klātiene Beverīnas novada bāriņtiesa
Adrese: Nākotnes iela 2, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov., LV-4731
Tālrunis: 20218072
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izvērtējot personas atbilstību, bāriņtiesa ņem vērā atzinumus par personas veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatrs un narkologs.

Bāriņtiesa pieņem lēmumu, ka bērna interesēs ir bērna nodošana personas aprūpē.
1. Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā pārbauda bērna dzīves apstākļus personas  ģimenē.
2. Pilnvara no bērna likumiskā pārstāvja.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada bāriņtiesa
Adrese: Nākotnes iela 2, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov., LV-4731
Tālrunis: 20218072
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
VPVKAC Beverīnas novada Trikātas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Nākotnes iela 3, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov., LV-4731
Tālrunis: 66954810
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma apstrādes solis
Bāriņtiesa izvērtē personas, kuras aprūpē tiks nodots bērns  nepieciešamās spējas un īpašības, kā arī:

1. Motivāciju ņemt aprūpē bērnu;
2. Ģimenes locekļu savstarpējās attiecības;
3. Nodarbinātību;
4. Dzīves apstākļus;
5.Spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Beverīnas novada Trikātas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Nākotnes iela 3, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov., LV-4731
Tālrunis: 66954810
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Klātiene Beverīnas novada bāriņtiesa
Adrese: Nākotnes iela 2, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov., LV-4731
Tālrunis: 20218072
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki