Akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecība
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecība un iesniegtais nodrošinājums dod tiesības komersantam darboties ar akcīzes precēm atliktajā maksāšanas režīmā.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Komersants, kuram ir atbilstoša speciālā atļauja (licence) darbībām ar akcīzes precēm atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā.
Termiņš:
Standartlaiks – 14 dienas.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 1 mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk-VID) jāiesniedz dokumenti:
1. iesniegums akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai;
2. saistību izpildes apdrošināšanas polise vai kredītiestādes galvojums elektroniska dokumenta veidā; vai jāveic drošības naudas iemaksa VID noteiktajā kontā (plašāka informācija pieejama VID tīmekļvietnē).
Veidlapu var iesniegt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (https://eds.vid.gov.lv/login/  – Dokumenti – No veidlapas – Akcīzes preču nodrošinājumu iesniegumi - Iesniegums akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai).
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecība parakstīta ar drošu elektronisko parakstu komersantam tiek nosūtīta VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma