Valsts ieņēmumu dienesta uzziņa par privātpersonas tiesībām tās konkrētajā tiesiskajā situācijā
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Uzziņa ir veids, kā privātpersona var uzzināt Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) viedokli par nodokļu tiesību normu piemērošanu kādā konkrētā situācijā. Lai saņemtu uzziņu, VID ir jāiesniedz atbilstoši noformēts iesniegums ar konkrētās situācijas aprakstu un noteiktu jautājumu, kuru vēlaties noskaidrot.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Uzziņu sniedz viena mēneša laikā, atsevišķos gadījumos ne ilgāk par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Uzziņu pieprasa iesniedzot brīvā formā rakstītu iesniegumu, kuram jābūt noformētam ievērojot Administratīvā procesa likuma 98.pantā noteikto. Iesniegumu var iesniegt klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā (skatīt www.vid.gov.lv sadaļā "Kontakti"); VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (dokumentu grupā “Citi” – “Informācija klientu apkalpošanas centriem”); nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: vid@vid.gov.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot iesniegumu pa pastu VID Talejas ielā 1, Rīga, LV-1978.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
E-pasts vid@vid.gov.lv
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sagatavotu uzziņu var saņemt atbilstoši iesniegumā norādītajam saņemšanas veidam:
• klātienē VID klientu apkalpošanas vietās (skatīt www.vid.gov.lv sadaļā "Kontakti"). Uzziņas saņemšanai klātienē jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai pilnvara uzziņas saņemšanai;
• VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā;
• e-pastā uz pakalpojuma saņēmēja norādīto e-pasta adresi.
• pa pastu uz pakalpojuma saņēmēja norādīto adresi.
! Informējam, ka uzziņas (nepersonificētas) tiek publicētas VID mājaslapā pie attiecīgā nodokļa (piemēram, Sākumlapa – Nodokļi – Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – VID uzziņas).
Publicēšanai tiek izvēlētas tikai tās uzziņas, kurās sniegts nodokļu normatīvo aktu skaidrojums sarežģītās situācijās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
E-pasts vid@vid.gov.lv
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978