Iesniegums par atdotajām tabakas izstrādājumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, to sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa markām
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Iesniegums, kuru nodokļu maksātājs aizpilda atdodot Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk-VID) saņemtās, bet neizmantotās, bojātās vai nederīgās tabakas izstrādājumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa markas. Minētās akcīzes nodokļa markas var atdot VID triju gadu laikā pēc to saņemšanas.
Nodokļa maksātājam 30 dienu laikā VID jānodod visas atlikumā esošās neizmantotās akcīzes nodokļa markas gadījumā, ja viņam ir anulēta speciālā atļauja (licence) vai tajā norādītais ieraksts par konkrētu akcīzes preču veidu un viņa uzskaitē ir akcīzes nodokļa markas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Standartlaiks – 10 -30 dienas.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 1 mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Veidlapu var iesniegt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā  (https://eds.vid.gov.lv/login/  – Dokumenti – No veidlapas – Akcīzes preču marķēšanas dokumenti –  Iesniegums par atdotajām tabakas izstrādājumu un elektroniskajās cigaretēs izmantojamo sastāvdaļu akcīzes nodokļa markām).
Ja tiek atgrieztas akcīzes nodokļa markas, par kurām akcīzes nodoklis jau ir samaksāts, iesniegumā jānorāda informācija par samaksātā akcīzes nodokļa novirzīšanu:
1) nodokļu parādu segšanai;
2) turpmākajiem nodokļu maksājumiem;
3) uz nodokļu maksātāja kontu.

Nodokļa maksātājs triju darbdienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas atdod VID akcīzes nodokļa markas, uzlīmētas uz A4 formāta lapām atsevišķi pa akcīzes nodokļa marku sērijām un numuru intervāliem.
Ja akcīzes nodokļa markas ir neizmantotas un ir oriģināliepakojumā, tās atdod oriģināliepakojumā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene VID Akcīzes nodokļa marku izsniegšana
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67120131, 67120134
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
VID izvērtē atdoto akcīzes nodokļa marku identiskumu, ņemot vērā identifikācijas parametrus – sēriju un numuru.

Paziņojums par identificētajām akcīzes nodokļa markām komersantam tiek nosūtīts elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma