Tabakas izstrādājumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, to sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa marku saņemšana
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Tabakas izstrādājumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas
aizstājējproduktu akcīzes nodokļa markas, kuras Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk-VID) izsniedz:
1. apstiprinātam noliktavas turētājam;
2. importētājam;
3. reģistrētam saņēmējam;
4. īslaicīgi reģistrētam saņēmējam;
5. vai personai, kas Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem ar akcīzes nodokļa markām marķējamās akcīzes preces, kuras jau nodotas patēriņam citā dalībvalstī (turpmāk – cita persona).
Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto, komersants Latvijas Republikas teritorijā drīkst realizēt tabakas izstrādājumus, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktus, kuri marķēti ar akcīzes nodokļa markām, izņemot atsevišķus gadījumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Standartlaiks – 2-10 darba dienas.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 5-10 darba dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Lai saņemtu akcīzes nodokļa markas cigarešu marķēšanai, VID jāiesniedz: “Iesniegums cigarešu marķēšanai paredzētu akcīzes nodokļa marku pasūtīšanai un saņemšanai”.
2. Lai saņemtu akcīzes nodokļa markas smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu, karsējamās tabakas, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu marķēšanai, VID jāiesniedz “Iesniegums smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu, karsējamās tabakas, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu marķēšanai paredzētu akcīzes marku saņemšanai”.

Veidlapu var iesniegt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (https://eds.vid.gov.lv/login/  – Dokumenti – No veidlapas – Akcīzes preču marķēšanas dokumenti – Iesniegums akcīzes nodokļa marku saņemšanai cigarešu marķēšanai vai Iesniegums smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu, karsējamās tabakas, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa marku saņemšanai).

VID tabakas izstrādājumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa markas izsniedz, ja:
1. cigarešu iepakojuma vienība nav mazāka par 20 cigaretēm;
2. tinamās tabakas iepakojuma vienība, nav  mazāka par 30 gramiem tabakas;
3. smēķējamai tabakai, cigāriem, cigarillām, karsējamai tabakai, elektroniskajās cigaretēs izmantojamam šķidrumam, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem akcīzes nodokļa marku (papīra) pieprasītais daudzums, pamatojoties uz vienu iesniegumu, nav mazāks par 500 gabalu.

Akcīzes nodokļa marku saņēmēji realizējamām cigaretēm nosaka maksimālo mazumtirdzniecības cenu un informē par to nodokļa administrāciju, pasūtot akcīzes nodokļa markas.

Paziņojums par rezervētajām akcīzes nodokļa markām komersantiem tiek nosūtīts elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Akcīzes nodokļa markas tabakas izstrādājumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu  marķēšanai tiek izsniegtas pamatojoties uz pilnvaras pamata.
Jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VID Akcīzes nodokļa marku izsniegšana
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67120131, 67120134
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978