Pieteikums paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli saņemšanai e-pastā (Ropažu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Ropažu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums sniedz iespēju pieteikt paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem saņemšanu uz e-pastu.
Gadījumā, ja nodokļu maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15.februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā par to informēt Ropažu novada pašvaldību.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieteiktu paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu saņemšanu e-pastā, jāiesniedz iesniegums elektroniski - parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, vai klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Garkalnes pagasta pārvalde
Vangažu pilsētas pārvalde
VPVKAC
Ropažu novada Ropažu pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ropažu novada Stopiņu pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši veiktajai pieprasījuma izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus