Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku saņemšana
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markas, kuras Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk-VID) izsniedz:
1. apstiprinātam noliktavas turētājam;
2. importētājam;
3. reģistrētam saņēmējam;
4. īslaicīgi reģistrētam saņēmējam;
5. vai personai, kas Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem ar akcīzes nodokļa markām marķējamās akcīzes preces, kuras jau nodotas patēriņam citā dalībvalstī (turpmāk – cita persona).
Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto, komersants Latvijas Republikas teritorijā drīkst realizēt alkoholiskos dzērienus, kuri marķēti ar akcīzes nodokļa markām, izņemot atsevišķus gadījumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Standartlaiks – 2 darba dienas.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 5 darba dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu akcīzes nodokļa markas alkoholisko dzērienu marķēšanai, VID jāiesniedz iesniegums.
Veidlapu var iesniegt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (https://eds.vid.gov.lv/login/  – Dokumenti – No veidlapas – Akcīzes preču marķēšanas dokumenti –  Iesniegums akcīzes nodokļa marku saņemšanai alkoholisko dzērienu marķēšanai).

VID alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markas izsniedz, ja:
1. iesniegumā par akcīzes nodokļa marku saņemšanu alkoholisko dzērienu marķēšanai - pieprasītā alkoholiskā dzēriena vienas iepakojuma vienības tilpums atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par fasēto preču iepakojuma nominālā tilpuma standartvērtībām;
2. pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas, attiecīgie nodokļa maksātāji iesniedz nodokļa samaksas apliecinājumu saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli” 27.panta sesto daļu, izņemot apstiprinātu noliktavas turētāju, reģistrētu saņēmēju vai īslaicīgi reģistrētu saņēmēju , vai nodrošinājumu par nodokļa apmēru, kas atbilst izsniegto akcīzes nodokļa marku daudzumam. Apstiprināts noliktavas turētājs, kas saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma nosacījumiem pats ražo vīnu vai raudzētos dzērienus, kuru kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā, no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus), iesniedz nodokļa samaksas apliecinājumu, saņemot akcīzes nodokļa markas.

Paziņojums par rezervētajām akcīzes nodokļa markām komersantiem tiek nosūtīts elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Akcīzes nodokļa markas alkoholisko dzērienu marķēšanai tiek izsniegtas pamatojoties uz pilnvaras pamata. Klātienē uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VID Akcīzes nodokļa marku izsniegšana
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67120131, 67120134
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978