Atļaujas saņemšana publisku pasākumu organizēšanai
Izvēlētā teritorija: Smiltenes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Smiltenes novada dome (mainīt)
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas izsniegšana publisku pasākumu rīkošanai (Smiltenes novada dome)
Īss apraksts:
Fiziskās vai juridiskās personas plānota un organizēta sabiedrībai pieejama svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākuma publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības saskaņošana (atļaujas izsniegšana vai atteikums izsniegt atļauju).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pasākuma organizators — rīcībspējīga fiziskā persona, juridiskā persona vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas plāno un organizē publisku pasākumu. Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
10 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas
Izvēlētā teritorija: Smiltenes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pasākuma organizators, ne vēlāk kā 15 darba dienas pirms plānota publiskā pasākuma iesniedz nepieciešamos dokumentus atļaujas saņemšanai, kas ir:

1. iesniegums;
2. rakstveida saskaņojums vai līguma kopija ar pasākuma norises vietas īpašnieku (ja tas nav pasākuma organizators un pasākums netiek rīkots pašvaldības īpašumā);
3. līgums ar pasākuma kārtības uzturētājiem (kopija);
4. līgums ar personu, kas atbildīga par tehnisko drošību (kopija);
5. līgums ar personu, kas atbildīga par sabiedrisko kārtību un drošību (kopija);
6. apdrošināšanas līguma kopija par pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu;
7. līguma kopija par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu;
8. detalizēts pasākuma plāns (norises vietas shēma (skatuves, telšu u.c. objektu izvietojums), teritorijas aprīkojuma montāžas un demontāžas laiks);
9. informācija par transporta kustības vai cita veida ierobežojumiem (tajā skaitā saskaņota satiksmes ierobežojumu shēma) pasākuma sagatavošanas un tā norises laikā;
10. dokumentu kopija par bīstamo iekārtu ekspluatāciju, ja šādas iekārtas tiek izmantotas pasākumā.

* Iesniedzot iesniegumu, pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet juridiskās  personas pārstāvis – arī dokumentu, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
  
* Iesniedzot pieteikumu pa e-pastu, tam jābūt apstiprinātam ar elektronisko parakstu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Smiltenes novada VPVKAC
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis: 64707588
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 64707588
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc iesnieguma saņemšanas, komisija izskata un izvērtē iesniegumu par pasākuma atbilstību un, ja nepieciešams pieprasa papildus informāciju par pasākuma norisi.  

Atļauju saņem atbilstoši iesniegumā pieprasītajam veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Smiltenes novada VPVKAC
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis: 64707588
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 64707588