Atbalsta personas vai ģimenes pakalpojums (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Atbalsta personas vai ģimenes pakalpojums nodrošina atbalstu bērna aprūpē un audzināšanā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
30 kalendārās dienas
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Atbalsta personas vai ģimenes pakalpojumu var piešķirt:

1) ģimenei, kurā ir bērns ar funkcionāliem traucējumiem, izņemot gadījumus, kad konkrētais bērns saņem aprūpes pakalpojumu;

2) viena vecāka ģimenei, kura audzina divus vai vairāk bērnus līdz septiņu gadu vecumam vecāka vai kāda no bērniem slimības gadījumā; ja nepieciešama ārstēšana stacionārā un ģimenei nav citas atbalsta personas;

3) viena vecāka ģimenei, kurā vecākam ir garīgās un/vai psihiskās veselības traucējumi un kura audzina bērnu līdz 18 gadu vecumam;

4) ģimenei, kurā bērnam sastādīta uzvedības korekcijas programma, kurā iekļauts atbalsta ģimenes vai uzticības personas pakalpojums;

5) pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē, pie aizbildņa vai institūcijā, lai saņemtu atbalstu integrēšanai sabiedrībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālo darbinieku kontakti novada pilsētās un pagastos
Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbalsta personas vai ģimenes pakalpojumu piešķir līdz trīs mēnešiem, līdz 40 stundām mēnesī. Izvērtējot klienta sociālo situāciju, ar Sociālo lietu pārvaldes lēmumu sociālā pakalpojuma saņemšanas termiņu var pagarināt līdz sešiem mēnešiem
Maksājumi: Skatīt maksājumus