Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā
Izvēlētā organizācija: Pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests"
Īss apraksts:
Pabalstu veidi:
1. pabalsts par bērna piedzimšanu;
2. pabalsts jubilejā;
3. pabalsts Zelta un Dimanta kāzu jubilejā;
4. pabalsti personai ar invaliditāti
5. transporta pabalsts;
6.  pabalsti ģimenei, kurā ir trīs vai vairāk bērnu;
7. pabalsts politiski represētai personai;
8. pabalsts ēdināšanai;
9. pabalsts dokumentu noformēšanai;
10. pabalsts aizgādnim;
11. pabalsts personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes;
12. pabalsts tuberkulozes slimniekam;
13. apbedīšanas pabalsts.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Olaines novadā deklarēta persona, izņemot, bērnu, kurš pēc lēmuma par ārpusģimenes aprūpi deklarēts aizbildņa dzīvesvietā citā novadā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Pabalsta piešķiršana tiek veikta pēc lēmuma pieņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
pakalpojuma pieprasīšana
1. Pabalsta pieprasītājs Dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un iesniedz:
1.Iesniegumu (uz vietas Dienesta darbinieka iedotu iesnieguma paraugu vai iepriekš sagatavotu brīvā formā, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, pabalsta mērķi, izmaksas veidu) vai elektroniski parakstītu iesniegumu nosūta uz e-adresi. Kā arī citus, ar pabalsta mērķi pamatojošus dokumentus.
Bez iepriekšēja iesnieguma pašvaldība organizē jubilāru, Zelta kāzu un Dimanta kāzu jubilāru  sveikšanu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē ONPA "Olaines sociālais dienests" e-adrese
Klātiene
Olaines novada pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests"
ONPA "Olaines sociālais dienests" klientu apkalpošanas centrs "Gaismas"
ONPA "Olaines sociālais dienests"klientu apkalpošanas centrs Jaunolainē