Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tiesības saņemt šo pakalpojumu ir bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Bāriņtiesa:

1) ja viņa ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt pie aizbildņa vai audžuģimenē;

2) sasniedzot pilngadību, līdz pilngadībai uzsākto mācību pabeigšanai attiecīgā mācību iestādē, ja viņš sekmīgi apgūst izglītības programmu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālo darbinieku kontakti novada pilsētās un pagastos
Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde
2. solis / Pakalpojuma saņemšanas solis
Pakalpojumu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Sociālo lietu pārvalde nodrošina, pamatojoties uz Bāriņtiesas lēmumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus