Izziņa vai informatīva vēstule par nekustamā īpašuma nodokli (Jaunpiebalgas novada dome)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Izziņas vai informatīvas vēstules par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību paredzētas: iesniegšanai atsavinājuma dokumentu noformēšanai, kredītiestādēm, tiesas iestādēm utml.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Nekustamā īpašuma nodokļu maksātāji (fiziskas un juridiskas personas), nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju pilnvarotās personas, valsts, pašvaldības institūcijas un valsts amatpersonas (normatīvajos aktos noteiktos gadījumos)
Termiņš:
1 mēnesis
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedz Jaunpiebalgas novada domei  iesniegumu ar informācijas pieprasījumu, pievienojot īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās dokumentus vai nomas līgumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jaunpiebalgas novada dome
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 28606189
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 28606189
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski. Saņemot informatīvu vēstuli klātienē, jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotajai personai - pilnvarojuma dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus