Uzņemšana izglītības iestādē
Izvēlētā teritorija: Jaunpiebalgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Nosaukums pašvaldībā: Uzņemšana izglītības iestādē (JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME)
Īss apraksts:
Uzņemšana (vietu piešķiršana):
- pirmsskolas izglītības iestādē (grupā);
- pamatizglītības iestādē;
- vispārējās vidējās izglītības iestādē;
- speciālās izglītības iestādē;
- pašvaldības dibinātajā interešu un profesionālās ievirzes sporta, mūzikas vai mākslas izglītības iestādē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā
Izvēlētā teritorija: Jaunpiebalgas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, vai atbildīgā persona iesniedz izglītības iestādes vadītājam adresētu iesniegumu un nepieciešamos dokumentus:
 Iepriekš iegūto izglītību (ja ir) apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu
 dzimšanas apliecības kopija
 valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamam vajadzīga speciālā izglītības programma
 audžubērniem – audžuvecāka aizgādību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jaunpiebalgas vidusskola
Adrese: Gaujas iela 41, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 64162266
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@jv.edu.lv
Pasts Pasts
Adrese: Gaujas iela 41, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 64162266
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Saņemtie dokumenti tiek izskatīti.Pēc to izskatīšanas skolēns ar direktora rīkojumu tiek uzņemts izglītības iestādes atbilstošā klasē un izglītības programmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts , atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jaunpiebalgas vidusskola
Adrese: Gaujas iela 41, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis: 64162266
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@jv.edu.lv
Telefons 64162266