Izziņu izsniegšana par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu
Izvēlētā organizācija: Varakļānu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldībai ir pirmpirkuma tiesības, ja tās administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams likumā noteikto pašvaldības funkciju veikšanai. Persona, kura pērk vai pārdod nekustamo īpašumu Varakļānu novada administratīvajā teritorijā, iesniedz Varakļānu novada pašvaldībā darījuma aktu vai tā norakstu (uzrādot oriģinālu). Pašvaldība izvērtē, vai nekustamais īpašums ir nepieciešams likumā noteikto pašvaldības funkciju veikšanai, un izsniedz iesniedzējam izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības vai Varakļānu novada domes lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Izziņu sniegšana par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu
Nekustamā īpašuma pircējs vai pārdevējs vai pilnvarotā persona iesniedz pirkuma līguma oriģinālu vai tā norakstu (uzrādot oriģinālu), pārstāvja pilnvaras kopiju (uzrādot oriģinālu), zemes robežu plāna kopiju (ja ir iesniedzēja rīcībā). Pakalpojuma pieprasīšanai jāvēršas Varakļānu novada domē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību izsniegšana